Avís legal

Avís legal

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal us informem que les vostres dades seran incloses en un arxiu automatitzat la titularitat del qual pertany a Vall d’Àger Activitats S.L.U. amb la finalitat d’atendre als comentaris, consultes i suggerències que vulgueu traslladar a la nostra organització. Per exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei, podeu dirigir-vos a Vall d’Àger Activitats S.L.U. enviant un correu electrònic a la direcció info@zenithaventura.com indicant l’assumpte del correu “Ref. Protecció de Dades”.

L’acceptació d’aquestes condicions autoritza a Vall d’Àger Activitats S.L.U. a l’enviament d’informació sobre l’oferta de productes i serveis de Vall d’Àger Activitats S.L.U. així com altres accions de comunicació comercial que poden ser del nostre interés. Aquesta autorització la podrem revocar en qualsevol moment enviant un correu electrònic a la direcció info@zenithaventura.com indicant a l’assumpte del correu “Ref. Baixa Comunicacions”.

Informació General

En compliment del previst en la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic s’informa a l’usuari que la pàgina web corporativa de Vall d’Àger Activitats S.L.U. es troba allotjada en el domini www.zenithaventura.com propietat de la societat Vall d’Àger Activitats S.L.U.

Vall d’Àger Activitats és una societat limitada la seu social de la qual es troba a C/de la Font, 9, Àger (25691) amb CIF: B25727942. Vall d’Àger Activitats S.L.U és una societat inscrita al registre mercantil.

Links o enllaços a altres adreces webs

Vall d’Àger Activitats S.L.O. ha inclòs en la web enllaços a altres pàgines web que considera que puguin ser del vostre interès. L’objectiu dels enllaços és únicament facilitar la busca d’altres recursos que us puguin interessar a través d’internet. Aquestes pàgines no pertanyen a Vall d’Àger Activitats S.L.U. i no en fem una revisió de continguts. Per tant Vall d’Àger Activitats S.L.U. no es pot fer responsable dels continguts, del funcionament o dels possibles danys que es puguin derivar de l’accés o del seu ús. Vall d’Àger Activitats S.L.U. és mostra plenament respectuosa amb els drets de propietat intel·lectual o industrial que li puguin correspondre a terceres persones sobre les pàgines web als que és refereixin els links inserits en la web. Per tal motiu, si considera que la inclusió de tals enllaços pot estar violant els vostres drets li preguem que es fiqui en contacte amb Vall d’Àger Activitats S.L.U. enviant un correu electrònic a info@zenithaventura.com indicant en l’assumpte del correu “Ref.Website”.

Per altra banda, amb caràcter general s’autoritza l’enllaç de pàgines web o de direccions de correu electrònic a la web, a excepció d’aquells supòsits en els que expressament Vall d’Àger Activitats S.L.U. manifesti el contrari. Addicionalment, i en tot cas per entendre aplicable aquesta autorització general, aquests enllaços hauran de respectar necessàriament la següent condició: l’establiment de l’enllaç per si mateix no suposarà cap tipus d’acord, contracte o patrocini ni recomanació per part de Vall d’Àger Activitats S.L.U. de la pàgina que realitzi l’enllaç.

No obstant, en qualsevol moment Vall d’Àger Activitats S.L.U. podrà retirar l’autorització esmentada en el paràgraf anterior sense necessitat d’en llegar· cap causa. En tal cas la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de suspendre’l tan aviat amb rebi la notificació de la revocació de l’autorització per part de Vall d’Àger Activitats S.L.U.

Cookies

Vall d’Àger Activitats S.L.U. pot utilitzar cookies quan un usuari navegui per la web. Les cookies que es puguin utilitzar en la web de Vall d’Àger Activitats S.L.U. s’associen únicament al navegador utilitzat pel dispositiu des d’on l’usuari navega per la web (un usuari anònim) i no proporcionen en si mateixes cap dada personal de l’usuari. Les cookies es faran servir únicament per finalitats exclusivament internes com són les estadístiques d’accés a la web. Les cookies utilitzades no poden accedir a altres cookies creades per altres proveïdors o altres llocs web. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i poder impedir el seu emmagatzematge en el dispositiu electrònic des d’on es realitza la navegació per la web, sense que aquest fet impedeixi la navegació per la web.

Protecció de dades

En compliment amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l’informem que les dades personals facilitades pels usuaris en els formularis de contacte del website www.zenithaventura.com, seran inclosos en un fitxer titularitat de Vall d’Àger Activitats S.L.U. amb la finalitat d’atendre i donar curs als comentaris, consultes i suggeriments que vulguin traslladar a l’organització, així com per a rebre comunicacions de novetats i informació comercial de productes oferts per Vall d’Àger Activitats S.L.U. Per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició prevists en la llei pot dirigir-se a Vall d’Àger Activitats S.L.O., enviant un correu electrònic a l’adreça info@zenithaventura.com, indicant en l’assumpte del correu “Ref. Protecció de Dades”.

Condicions generals de contractació

Aquestes condicions regulen la relació comercial que sorgeix de Vall d’Àger Activitats S.L.U. i l’usuari per la contractació realitzada a través del lloc web www.zenithaventura.com

La contractació a través dels llocs web de Vall d’Àger Activitats S.L.U. suposen l’acceptació per part de l’usuari d’aquestes condicions per la navegació per les pàgines propietat de Vall d’Àger Activitats S.L.U. Aquestes condicions són aplicables sense perjudici de l’aplicació de les normes legals sobre la matèria que sigui d’aplicació per cada cas. Aquestes Condicions estan subjectes a l’exposat en la Llei 7/1998 de 13 d’abril sobre Condicions Generals de Contractació, en la Llei 26/1984 de 19 de juliol General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris, en el Reial Decret 1906/1999 de 17 de desembre de 1999, pel que es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996 de 15 de Gener sobre Ordenació del Comerç Minorista i la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Vall d’Àger Activitats S.L.U. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes en aquestes Condicions sense previ avís. Aquestes modificacions es poden realitzar a través de la web, de qualsevol manera admissible en el dret i són d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades a la web i fins la seva modificació vàlides per una altra posterior. No obstant, Vall d’Àger Activitats S.L.U. es reserva el dret d’aplicar les condicions particulars de contractació que cregui oportunes i que hauran de ser facilitades a l’usuari en la forma i terminis oportuns.

Amb la finalitat de fer efectiva la contractació amb Vall d’Àger Activitats S.L.U. a través de la web, l’usuari declara expressament que coneix, entén i accepta aquestes condicions. De la mateixa manera l’usuari declara que és major d’edat, que té la capacitat jurídica i d’obrar necessària per accedir als llocs web de Vall d’Àger Activitats S.L.U.  i establir un contracte a través d’aquests llocs. Quan la compra s’hagi efectuat l’usuari rebrà una confirmació per correu electrònic. Aquesta confirmació no té validesa com a factura.

En compliment de la normativa vigent i especialment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, Vall d’Àger Activitats S.L.U. ofereix informació detallada de tots els productes i serveis en venda, les característiques i els preus. Tot i així, Vall d’Àger Activitats S.L.U. es reserva el dret de retirar, reposar o canviar els productes i serveis mitjançant el simple canvi de contingut a la web. D’aquesta manera els productes i serveis oferits en cada moment per la web de Vall d’Àger Activitats S.L.U.  es regeixen per les Condicions Generals de Contractació. Vall d’Àger Activitats S.L.U. procura una informació el màxim de correcta i específica possible, però no pot garantir l’exactitud en les descripcions ja que els productes exposats poden estar subjectes a petites variacions en el que es refereix a especificacions, colors o altres característiques de disseny degut a la naturalesa dels propis productes. Tanmateix Vall d’Àger Activitats S.L.U. té la facultat de deixar d’oferir sense previ avís i en qualsevol moment l’accés als mencionats productes.

La disponibilitat dels productes i serveis oferits per Vall d’Àger Activitats S.L.U. a través de les pàgines web pot variar segons la demanda dels clients. Tot i que Vall d’Àger Activitats S.L.U.  actualitza les quantitats periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat o no disponible en el moment de realitzar l’encàrrec. En tal cas, Vall d’Àger Activitats S.L.U. remetrà un correu electrònic al client en el que se l’informa de la impossibilitat de dur a terme la seva comanda.

Preus

El preu que s’indica en tots els productes i serveis conté l’IVA o qualsevol altre impost d’aplicació inclòs. Els preus indicats en pantalla són vigents en cada moment tret d’error tipogràfic .En tal cas Vall d’Àger Activitats S.L.U. ho comunicarà al client mitjançant correu electrònic abans de procedir a l’enviament del producte.

Legislació i jurisdicció aplicable

La relació entre l’usuari i Vall d’Àger Activitats S.L.U. es regeix per la normativa vigent i aplicable sent competents per la resolució de conflictes els òrgans jurisdiccionals propis del territori on Vall d’Àger Activitats S.L.U. té el seu domicili social.

×