Política de privacitat

Protecció de dades

En compliment amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE ó LSSI), i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre de 2018, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantía dels Drets Digitals (“LOPDGDD”) l’informem que les dades personals facilitades pels usuaris en els formularis de contacte del website www.zenithaventura.com, seran inclosos en un fitxer titularitat de Vall d’Àger Activitats S.L.U. amb la finalitat d’atendre i donar curs als comentaris, consultes i suggeriments que vulguin traslladar a l’organització, així com per a rebre comunicacions de novetats i informació comercial de productes oferts per Vall d’Àger Activitats S.L.U. Per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició prevists en la llei pot dirigir-se a Vall d’Àger Activitats S.L.U., enviant un correu electrònic a l’adreça info@zenithaventura.com, indicant en l’assumpte del correu “Ref. Protecció de Dades”.

×